Διαγωνισμός «ΕΛΤΡΕΚΚΑ / VALEO - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009»

Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού:

• Ο διαγωνισμός «ΕΛΤΡΕΚΚΑ / VALEO – ΙΟΥΛΙΟΣ 2009» διοργανώνεται από την ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. στο χρονικό διάστημα από 01/07/2009 έως 31/07/2009.
• Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι οι πελάτες της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. με τζίρο αγορών άνω των 2,000€, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
• Για κάθε 2,000€ σε τζίρο αγορών, ο πελάτης κερδίζει ένα κωδικό συμμετοχής σε κλήρωση. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό κωδικών συμμετοχής για κάθε πελάτη.
• Οι πελάτες θα ενημερώνονται για τους κωδικούς συμμετοχής τους κατά την διάρκεια και στο τέλος του διαγωνισμού, με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,fax κλπ).
• Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματά του θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. (www.eltrekka.gr).
• Μετά το τέλος της διάρκειας του διαγωνισμού, κάθε πελάτης θα συμμετέχει στην κλήρωση με όλους τους κωδικούς συμμετοχής του. Από την κλήρωση θα προκύψουν 10 επωνυμίες πελατών, οι οποίες θα ορίσουν από ένα συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχοντας θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης 4T Safetrack» σε ημερομηνία που θα επιλέξει ο ίδιος, από λίστα διαθέσιμων ημερομηνιών (σε διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία της κλήρωσης). Κάθε επωνυμία μπορεί να κληρωθεί μόνο μια φορά. Επίσης θα κληρωθούν και 5 αναπληρωματικές επωνυμίες πελατών σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής κάποιων από τους 10 επιτυχόντες.
• Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/09/2009 και ώρα 16.00 στα γραφεία της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ( Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 7, 12132 Περιστέρι), παρουσία συμβολαιογράφου.
• Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους συμμετοχής.

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω