Ανακοίνωση της Autohellas στις 14 Μαρτίου 2019

H AUTOHELLAS A.T.E.E., η οποία εμμέσως μέσω της θυγατρικής της "AUTOTEHCNICA HELLAS Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία" κατέχει ποσοστό 50% της εταιρείας "ΕΛΤΡΕΚΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής & Εμπορίας Ειδών Αυτοκινήτου, Εξοπλισμού συνεργείων και Βιομηχανικών Ειδών" συμφώνησε να αυξήσει την άμεση και έμμεση συμμετοχή της στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αποκτώντας από τον έτερο μέτοχο κατά 50%, την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, το σύνολο των μετοχών που κατέχει η τελευταία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα προκύψουν μετά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπό τις συνήθεις αιρέσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν με συμβολικό τίμημα και η AUTOHELLAS ATEE μετά την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου 7 εκατ. Ευρώ από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., που θα συντελεστεί προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα αναλάβει τις εγγυήσεις του υπολειπόμενου -μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- δανεισμού της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.

Ο πλήρης έλεγχος της ΕΛΤΡΕΚΚΑ από τον Όμιλο της AUTOHELLAS, εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιάσει τις συνέργειες με τον κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων του Ομίλου, που επιτυγχάνει ήδη κατά την τελευταία διετία ιδιαίτερα αυξημένη αναπτυξιακή δυναμική.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για την μέχρι τώρα εξαιρετική δεκαπενταετή μετοχική συνεργασία στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω