ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019 (10.04.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019

  

H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως: 

 

25/04/2019         Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2018 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) με                               ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.eltrak.gr).

 

09/09/2019         Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

                           Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη Χρήση 2018.

 

H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Ν. Κηφισιά, 10 Απριλίου 2019

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω