ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (04.07.2017)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30.06.2017, κατόπιν παραίτησης των κ.κ. Στέφανου Μάλαμα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Αλέξανδρου Κυπαρίσση από την θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για λόγους που άπτονται προσωπικών τους ζητημάτων, αποφασίστηκε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών από τον κ. Stephan Herron του Charles, ο οποίος εξελέγη στη θέση του κ. Στέφανου Μάλαμα και τον κ. Φραγκίσκο Δουκέρη του Γεωργίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση του κ. Αλέξανδρου Κυπαρίσση, και ακολούθησε η Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε σώμα καθώς και ο καθορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και της αντικατάστασης ανεξαρτήτων μελών ως εξής:

  • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ   (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Stephan Herron του Charles (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Stephan Herron, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία, αντικαθιστά επίσης τον κ. Μάλαμα ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει πλέον ως ακολούθως: Χαράλαμπος Χατζηδάκις ως Πρόεδρος και Stephan Herron και Παρασκευή Πολίτη ως μέλη.

Η Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. η οποία δύναται να αποφασίσει διαφορετικά.

Η θητεία του Δ.Σ. παραμένει τριετής, ως ορίστηκε με την από 30.06.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω