ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3556/2007 (11.05.2017)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3556/2007

 

Σε συνέχεια της από 2 Μαΐου 2017 γνωστοποίησης, ανακοινώνεται ότι η εταιρεία EFG Bank European Financial Group S.A. ενημέρωσε με τη νεότερη από 10 Μαΐου 2017 επιστολή της την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατέχει για λογαριασμό της Melcourt (Jersey) Ltd ποσοστό 32,39% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, πλην όμως δεν εξασκεί τα ως άνω δικαιώματα ψήφου, παρά μόνο κατόπιν ρητών οδηγιών του πραγματικού δικαιούχου, της ως άνω εταιρείας Melcourt (Jersey) Ltd. Συνεπώς, η εταιρεία EFG Bank European Financial Group S.A. δεν φέρει τη σχετική υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 9 επ. του ν. 3556/2007.

 

 

Ν. Κηφισιά, 11 Μαΐου 2017

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω