ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ(30.05.2017)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

  

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29.05.2017, κατόπιν παραίτησης του κ. Άγγελου Τσιχριντζή από  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από την κ. Παρασκευή Πολίτη η οποία εξελέγη στη θέση του, και ακολούθησε  η Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε σώμα ως εξής:

  • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ   (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Αλέξανδρος Κυπαρίσσης του Ιωάννη (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνος  (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Η κ. Παρασκευή Πολίτη, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία, αντικαθιστά επίσης τον κ. Τσιχριντζή ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει πλέον ως ακολούθως : Χαράλαμπος Χατζιδάκις ως Πρόεδρος και οι Στέφανος Μάλαμας και Παρασκευή Πολίτη ως μέλη.

Η Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. η οποία δύναται να αποφασίσει διαφορετικά.

Η θητεία του Δ.Σ. παραμένει τριετής, ως ορίστηκε με την από 30.06.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

 

 Ν. Κηφισιά, 30 Μαΐου 2017

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω