Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Εταιρεία για την χρήση 2014, που διενεργήθηκε από το Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκε Φορολογικό Πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

Ν. Κηφισιά, 3 Δεκεμβρίου 2015

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω