ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015 (30.06.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

  • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ (Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Αλέξανδρος Κυπαρίσσης του Ιωάννη (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνος  (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Άγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

 

Η θητεία τoυ συγκρoτηθέvτoς σε σώμα Δ.Σ. είναι τριετής, ήτοι μέχρι 30.06.2018.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω