Τεχνικά Σεμινάρια Pierburg - 12, 13 & 14 Φεβρουαρίου

Για άλλη μια φορά η ΕΛΤΡΕΚΚΑ διοργάνωσε  στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου 2019 τεχνικά σεμινάρια στην Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής από τους τοπικούς επισκευαστές. Τα σεμινάρια οργανώθηκαν με την συνεργασία του οίκου Pierburg και η θεματαλογία που καλύφθηκε είναι η ακόλουθη:

  • Συστήματα Τροφοδοσίας Αέρα
  • Συστήματα Διαχείρισης Καυσαερίων
  • Ηλεκτρικές Αντλίες Νερού