"Προηγμένη Εκπαίδευση Permahyd 280 Βasecoat" στις 20 & 21 Φεβρουαρίου 2018

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το πρώτο σεμινάριο του προγράμματος εκπαίδευσης Spies Hecker για το Α’ Εξάμηνο του 2018. Οι συνεργάτες μας παρακολούθησαν το σεμινάριο με θέμα «Προηγμένη Εκπαίδευση Permahyd 280 Basecoat» στις 20 & 21 Φεβρουαρίου 2018 στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ.