Σειρά σεμιναρίων Spies Hecker

Με επιτυχία διοργανωθήκανε δύο ακόμη σεμινάρια για βαφείς αυτοκινήτων, στο υπερσύγχρονο τεχνικό κέντρο στις εγκαταστάσεις της ΕΛΤΡΕΚΚΑ στην Νέα Κηφισιά.  Στις 22 Οκτωβρίου συνεργάτες από την Αθήνα παρακολούθησαν το σεμινάριο με θέμα «Συστήματα Βαφής Spies Hecker» και αντίστοιχα στις 12 &13 Νοεμβρίου συνεργάτες από την Κρήτη.